4-класс

Кыргыз тили

Ат атооч 4 класс

4-класс Жактама ат атооч

Тактооч

Математика

Математика 4-класс Аянттын чен бирдиктеринин байланышы.

#санарип мугалим # Математика 4-класс видео сабак

Адабий окуу

Табылдиева Анара 4-б класс

Адабий окуу 4-класс ( тема: «Акылдуу дыйкан» ) Салиева Р.

Адабий окуу видео сабак тема: Учунчу шар

4 класс адабий окуу темаБайчечекей

ДАРЫГЕРДИН КАБЫЛ АЛУУСУНДА (4-класстар үчүн)

Англис тили

Present Continuous Tense Узак учур чак

Days, month, seasons

Адеп 

Адеп сабагы. Улуттук оюндар

Адеп сабагы 4 класс

Мекен таану

Мекен таануу 4-класс ( тема: «Тамак сиңирүү органдары » ) Салиева Р.

Мекен таануу 4- кл

МЕКЕН ТААНУУ/ НЕРВ СИСТЕМАСЫ

Кѳркѳм ѳнѳр

Көркөм өнөр 4-класс ( тема: «Сүрөтчү жана театр искусствосу» ) Салиева Р.

4-а класс   

Омурбекова Азиза

4-б класс  

Букараева Карлыгач

4-в класс  

Киркирекова Бурул Мырзалиевна

4-г класс  

Ибраимкулова Диана

4-д класс  

Шадыманова Гулмайрам

4-ж класс  

Орозбекова Махабат

4-е класс  

Нурланбек кызы Алина

Орус тили

Тентиева Айнагул Касанакуновна

Мырзабекова Кымбат

Майрамбек кызы Жылдыз

Сатыбалдиева Айнагуль Кутбидиновна

Рыскулбекова Нуркыз

Турсунова Дамира Турсуновна

Ниязова Мутабар

Англис  тили

Караталова Айниса

Достиева Жыпар Абдыбековна