5 классы

Кыргыз тили 

КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАГЫ. 5-КЛАСС. ТЕМА: СЫН АТООЧ

#Мугалим_тв Кыргыз тили. 5-кл. Т:Этиш. Өмүралиева Жеңишгүл

Кыргыз тили. 5- класс. Үнсүздөрдүн өзгөрүп айтылышы.

Кыргыз тили. 5-класс. Үнсүздөрдүн бөлүнүшү.

Кыргыз адабияты

Электрондук сабак.Кыргыз адабияты(5-кл.).Ош шаары #17 Ю.А.Гагарин мектеби. А.Осмонов»Кыргыз тоолору»

Кыргыз адабият. 5-класс. Дил баян.

Кыргыз адабият.5-класс. Ы.Шайбеков-«Кайран эл»

Орус тили жана адабияты

Глагол. 5 класс

Урок русского языка в 5 классе с узбекском языком обучения

Урок чтения в 5 классе

Алидинова Жазгул Чолпонбековна

Жакыпбаева Мунара

Сатыбалдиева Айнагуль Кутбидиновна

Математика

Толонбаева Чынара

Англис тили

Ниязбаева Рыскул

Тарых

Сагынбекова Асыл Жолдошбековна

Адам жана коом

Казакова Нургул Омурбековна

Табият таануу

Жылдыздуу асман-жаратылыштын ачык китеби.

Табият таануу 5-класс

Сатыбалдиева Чолпон

Информатика

Шайдуллаева Гулмира Осоровна

Сабырова Бурма Эшболотовна

Технология

Yйлордун курулушу.Табиятта турак-жай куруу.