Новости

Поздравляем с 8 марта Международным женским днем
22.05.2024 274
Жогорку Кенеш внес постановление от 29 июня 2016 года «О признании 5 марта ежегодным Днем ак калпак. В средней школе №87 прошло мероприятие под названием «Вековая белая шапка».В торжественном мероприятии принял участие руководитель Свердловского районного центра образования Н.О. Байгулов. Студентам была предоставлена ​​подробная информация о порядке ношения белой шапки, ее святости и значении головного убора. […]
22.05.2024 270
Спортивное мероприятие, организованное классным руководителем 2 класса Кымбат Асанбековной, прошло на высоком уровне. Учащиеся вместе с родителями разделились на команды и выполняли спортивные задания. Каждая игра была очень захватывающей. Учащиеся вместе с родителями были разделены на 4 команды, и каждая команда придумала интересные игры. По итогам игры победила команда «Белый Сокол».Нет сомнений, что если спортивные […]
22.05.2024 171
     В 2011 году в Республике Кыргызстан был введен новый культурный праздник — День национальной литературы Кыргызстана. Этот праздник предложили учредить депутаты парламента страны, после чего премьер-министр Кыргызстана установил новый праздник в календаре республики. День национальной литературы Кыргызской Республики, в целях сохранения, развития и популяризации произведений кыргызской литературы, а также отдавая дань памяти выдающимся представителям […]
12.12.2022 905
   В соответствии с планом работы школы и методических объединений  учителей математики, физики, информатики в школе проводилась декада точных наук. Декада проводилась согласно составленному плану, который был рассмотрен на заседании методического объединении, согласован с заместителем директора по учебно-методической  работе и утверждён директором школы. Все запланированные на декаду мероприятия были  успешно проведены. Учителями и учащимися были подготовлены […]
21.10.2022 674
      С 10 по 21 октября прошла декады русского языка и литературы. В ней приняли участие все классы нашей школы и педагоги методического отделения русского языка и литературы. Все мероприятия были проведены согласно намеченному плану. При подготовке мероприятий учителями учитывались интересы обучающихся, их индивидуальные особенности. Учителя русского языка и литературы провели открытые уроки, внеклассные […]
21.10.2022 736
2022-жылдын 30-апрелинде  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев келип, педагогикалык жамаат менен жакындан таанышты. Окутуунун жүрүшүндө кездешкен кыйынчылыктар, окуу китептеринин мазмундук мааниси жана жалпы окуучуларга жеткиликтүүлүгү,    12 жылдык билим берүү системасынын өзгөчөлүктөрү туурасында  пикир алмашып, 6 жаштан кабыл алынган жеткинчектерге билим берүү жеңилдетилген формада  түзүлүп,  сабактын структурасына оюндар,  көнүгүүлөр көбүрөөк камтылаарына кененирээк […]
30.04.2022 188
2021-жылдын 15-сентябрында №87 жалпы орто билим берүү мектебинде саат 9-00 дө Билим күнүнө карата салтанаттуу линейка өткөрүлдү. Линейкага 1-класстын 264 окуучусу,8-9-10-класстардын жана 11-класстардын окуучуларынын катышуусунда өттү.  Мектеп  босогосун аттап жаткан бөбөктөрдүн ата-энелери да Билим күнүнө карата өткөрүлгөн линейкага катышышты. Окуучулар салтанаттуу  линейкадан кийин тарбиялык сабактарга киришит.      
15.09.2021 223
2021-жылдын 3—мартында  саат 7,30 да  мектептин алдында    Кыргыз мамлекетинин кырмызы кызыл Туу күнүн белгилөө салтанаты болуп өттү.  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Гимни  ырдалып,  Туунун  тарыхын  9-класстын окуучулары тааныштырышты,   кыргыз жеринин кооздугун чагылдырган ырлар ырдалды.  Класстын ичинде Туу күнү боюнча класстык сааттар өткөрүлүп, окуучулар дил баян жазышып, сүрөт тартышты. 
03.03.2021 270
Бишкек  шаарынын Свердлов районуна караштуу №87  орто мектебинде  2021-жылдын 8- февралынан 13-февралга чейин Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» мыйзамына ылайык жана окуучуларды англис тилине болгон кызыгуусун арттыруу  жана билим сапатын жогорулатуу максатындагы буйруктун негизинде « Англис тили – эл аралык баарлашуунун тили» аттуу жумалык болуп өттү. Жумалыктын максаты– англис тилин билүү менен Кыргызстанды башка элдерге […]
13.02.2021 268
С 1 по 5 февраля в средней школе № 87  прошла Неделя  русского языка и литературы  на тему: « Зима недаром злится…» В секции русского языка и литературы работают 13 учителей. Все учителя провели открытые уроки .  7  учителей Тентиева А.К., Абдрахманова Г.К.,  Мырзабекова К.Т., Исмаилова Н.А., Токтогулова А.Ж., Сыдыгалиева М.М., Рыскулбекова Н.Р   провели  открытые […]
05.02.2021 264
1-класстын окуучулары мектепте «Жолдо жүрүү эрежелери» боюнча интсруктаж өтүлдү. Ар бир класс жетекчи балдар менен биргеликте жолдогу өтмөктөр, жол чийиндери, жөө кишилерге арналган жол тилкелери жана светафордун иштөө функциялары менен таанышышты.
03.09.2020 394
1 / 812345...»