Учебный процесс

Режим школы

Картинки по запросу режим школы

Учебные занятия в СОШ №87   начинаются 1 сентября  и  завершаются 25 мая.  

Продолжительность учебного года без учета каникулярного времени составляет:

в 1 классе — 33 недели, во 2 — 4 классах — 34 недели, в 5-11 классах с учетом экзаменационного периода — от 34 до 36 недель.

Каникулярное время составляет не менее 30 календарных дней.

График каникул:

Осенние — 8 дней: с 5 ноября по 12 ноября 2018 г.

Зимние — 12 дней: с 31 декабря 2018 г по 11 января 2019 г.

Весенние — 10 дней: с 22 марта 2019 г по 31 марта 2019 г.

 

Расписание

1 смен2 сменперемена
1800 – 8451330 – 14155 минут
2850 – 9351420 – 15055 минут
3940 – 10251510 – 15555 минут
41035 – 11201605 – 165010 минут
51125 – 12101655 – 17405 минут
61215 – 13001745 – 18305 минут

Картинки по запросу окуу процесси

№87 орто мектебинде окутуу 2019-2020-окуу жылына карата түзүлгѳн окуу  планынын негизинде, кыргыз тилинде окутулат.  Базистик окуу планы билимдин ар бир баскычы үчүн окуучулардын жылдык, жумалык, ошондой эле чектүү окуу жүгүн түзөт. Ал окуучулардын физиологиялык жана психологиялык мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле окуу материалын өздөштүрүүдө зарыл болгон талаптарды жана ишмердүүлүктүн түрлөрүн эске алуу менен Мамлекеттик билим берүү стандарттары тарабынан аныкталып, класстар боюнча төмөнкүдөй көлөмдө бекитилген:

 

класстар1234567891011
Жумалык окуу жүгү2022242529303030302930
Чектүү окуу жүгу2023252630313334353233

 

ОКУУ ПРОЦЕССИНИН НОРМАТИВДИК ДОКУМЕНТТЕРИ

1.   Билим стандарты

2.   Окуу планы

3.    Окуу программасы

4.    Окуу китеби жана куралы