№87 жалпы орто билим берүү мектеби Свердлов району, Келечек конушу

Попечительский совет

Состав попечительского совета           

 1.  Адыранов Т.
 2. Мусаев Т.Т
 3. Похожее изображениеМурзалиева Н.
 4. Аданаов М
 5. Турдалиева А.
 6. Нарбатаоева С
 7. Курманбаев У.
 8. Карасартов Т
 9. Алмейизова А.

 

План попечительского совета на 2022-2023 учебный год                

№ п/пМероприятияСроки проведенияОтветственные
Подготовка материалов для составления отчёта о деятельности попечительского совета за 2021/2022 учебный годавгустПредседатель, члены попечительского совета
Общее собрание попечительского совета

1. Отчет о работе попечительского школы за 2020/2021 учебный год.

2. О составе попечительского совета на 2022/2023 учебный год.

3. Об утверждении плана работы попечительского совета учреждения образования на 2022/2023 учебный год.

5. О порядке сбора дополнительных финансовых средств для учреждения образования в соответствии с Положением о попечительском совете учреждения образования.

сентябрьПредседатель попечительского совета
Общее собрание попечительского совета

1. Отчет о поступлении денежных средств за сентябрь – ноябрь 2022 г.

2. О роли попечительского совета в поддержке талантливых учащихся и педагогов, достигших высоких результатов в работе.

3.О подготовке и  проведении новогодних мероприятий, об оформлении учреждения образования.

ноябрьПредседатель

попечительского совета

 

Анализ формирования денежных средств попечительского совета из добровольных перечислений (взносов) физических лиц и их целевое использование по итогам           I полугодия 2022/2023 учебного годадо

15.01.2023

Председатель, члены попечительского совета
Общее собрание попечительского совета

1. Отчет о поступлении денежных средств за декабрь – февраль 2023 г.

2. О содействии в финансировании и поддержке в учреждении образования детских и молодежных инициатив.

4. О содействии и финансовой поддержке мероприятий по благоустройству и озеленению пришкольной территории.

мартПредседатель

попечительского совета

 

Общее собрание попечительского совета

1. О проведении в учреждении образования ремонтных работ при подготовке к 2023/2024 учебному году.

2. О привлечении дополнительных источников финансирования для укрепления материальной базы учреждения образования.

3. О содействии в организации и проведении мероприятиях по окончанию 2022/2023 учебного года.

майПредседатель

попечительского совета

 

Анализ формирования денежных средств попечительского совета из добровольных перечислений (взносов) физических лиц и их целевое использование по итогам          II полугодия 2022/2023 учебного годаавгустПредседатель попечительского совета
Работа попечительского совета:

1. Оказание содействия в создании в учреждении образования условий для укрепления и сохранения здоровья учащихся:

1.1. осуществление контроля за качеством горячего питания учащихся;

1.2. анализ работы учреждения образования по профилактике травматизма и созданию безопасных условий при организации образовательного процесса.

2. Оказание содействия в организации и проведении спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и социально-культурных мероприятий в том числе с участием родительской общественности.

 

Анализ работы по предупреждению травматизма и созданию безопасных условий при организации образовательного процесса.

2022/2023 учебный годПредседатель, члены попечительского совета
Размещение отчета об использовании денежных средств на интернет-сайте учреждения образования.1 раз в 3 месяцаПредседатель попечительского совета

           

Похожее изображение 

 Камкордук көрүү кеңешинин иш аракеттери

Камкордук көрүү кеңеши  2018-2019-окуу жылында мектепке кошумча каражаттарды тартуу максатында  өз ыктыяры менен колдоо көрсөткөн  ата-энелерден жана  Келечек  конушунун тургундарынан   жардамдарды кабыл алды.  Аз камсыз болгон үй-бүлөдөгү  окуучуларга мектеп формалары тиктирилип,     турмуш шарты оор деп эсептелинген  окуучуларга таратылды. Ошондой  эле түнкүсүн мектептин айланасын   толук кандуу жарыктандыруу үчүн  1-а классынын ата-энелеринин жардамында  прожектор  орнотулду.     Келечек конушунун тургуну  Кубанычбеков Баатырбек  жаңы жылдык  майрамга карата  социалдык абалы оор окуучулар үчүн таттуу белектерди тапшырды.  Келечек конушунун малаа башчыларынын жардамы астында  жетим ,  жарым жетим балдар үчүн кийим кечектерди жана ден соолугу  начар окуучуларга медицианалык  жеңилдиктерди алып берилди.

Попечительский совет      Попечительский совет  Попечительский совет

Протокол

№ 87 орто мектебинин көзөмөлдөө кеңешинин  чогулушунун протоколу №1

  Катышты: 11

Күн тартибинде :

1.Көзөмөлдөө кеңешинин 2018-2019-окуу жылындагы иштеринин анализи

 1. Көзмөлөдөө кеңешинин өздүк курамын кайра шайлоо
 2. 2018-2019-окуу жылындагы сметанын аткарылышын анализдөө. 2019-2020- окуу жылына карата сметаны карап чыгуу жана бекитүү.

Угулду:

Күн тартибиндеги биринчи маселе боюнча Адыранов Т.Т маалымдоосу:

 Көзөмөл кеңеши №87 орто мектебинде 2013-2014- окуу жылынан тартып иш жүргүзүп келет. Көзөмөл кеңешинин негизги максаты бул-билим берүү уюмунун уставдык функцияларын ишке ашыруу, материалдык- техникалык жана окуу базасын чыңдоого багытталган.  Көзөмөл кеңешинин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет.

-демөөрчүлүк жардамдарды жана граннтарды максаттуу жана рационалдуу пайдаланууну көзөмөлдөөнү камсыз кылуу;

-жалпы билим берүү уюмунун материалдык-техникалык  жана окуу базасын чыңдоого, жакшыртууга, анын айлана-тегрегин жана имаратын көрктөндүрүүгө көмөк көрсөтүү;

-билим берүү процессин ишке ашыруу үчүн шарттарды жакшыртууга, окуучулардын өмүрүн жана ден соолугун көргөөгө көмөктөшүү;

-окуучулардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо;

Көзөмөл кеңешинин өздүк курамы 3 жылдык мөөнөткө, кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүк жобушу менен төарагысы 1 жылга,   катчысы 3 жылга шайланат.

Жогорудагы жылдар аралыгында  Көзөмөл  кеңеши мектепке материалдык жана моралдык жактан колдоо көрсөтүп,  алгылыктуу иштерди аткарууга көмөк көрсөтүштү.  Өз ыктыяры менен жана  демөөрчүлүк  кылган ата-энелердин жардамдарына  окуучулар үчүн кийим кечектер, кеңсе буюмдары , адабий окуу китептери келип түшүп,  турмуш шарты оор окуучуларга өз учурунда таркатылып берилди. Көзөмөл  кеңешинин мүчөлөрү ар бир айда  белгиленген мөөнөттө жолугушууларды өткөрүп, мектептин ички  турмушуна  жигердүү  аралашуу  менен   уюшкандыкта иш алып барышты.

Майрам күндөрү жана каникул учурларында окуучулардын өмүрүн жана ден соолугун коргоо максатында  биргелешкен команда түзүү менен класс

жетекчилерге  көмөк көрсөтүшүп,  ата-энелерге балдарынын коопсуздуктары туурасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү.

Мектеп үчүн  колдон келген жардамдарын  аябастан  колдоо көрсөтүп келе жаткан ата-энелерге ыраазычылык билдирүү менен бирге өзгөчө Көзөмөл  кеңешинин мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирем.

Жарыш сөзгө:  Турдалиева Айнура- көзөмөл  кеңешинин мүчөсү

2018-2019- окуу жылдар аралыгында Камкордук көрүү кеңешине төрагалык кылып келген Адыранов Талантка  чоң ишенич артуу менен бирге кийинки жылдарга карата кайрадан  аталган инсандын талапкерлигин көрсөтөм.

Жарыш сөзгө:  Курманбаев Улан- камкордук көрүү кеңешинин мүчөсү

Камкордук көрүү кеңеши түзүлгөндөн бери ага мүчөлүк кызматты аркалап келем. Бул жылдар аралыгында мектептин турмушу менен жакындан таанышып, окуучуларга  адеп-ахлактык, моралдык-психикалык тарбия берүүдө зор  күч -кубат керектелерине ынандым.  Өз ыкытыяры менен колдоо көрсөткөн ата-энелерибиздин көпчүлгү кеңсе буюмдарын, кийим кечектерди тартуулашты.  Мектептин   ички көйгөйүнө аралашып калган инсан катары кийинки жылдарга мектептин материалдык-техникалык базасын чыңдоого көмөк көрсөтсөк деген ойдомун. Ушул жылдар аралыгында бизге төрагалык кылып келген Адыранов Таланттын  калыс жана чынчыл сапаттарын  баса белгилөө менен төрагалык кызматты аркалоосун улантууну толук колдойм.

Күн тартибиндеги экинчи маселе боюнча :  Аданов М- Көзөмөл  кеңешинин мүчөсүнүн маалымдоосу:

2018-2019-окуу жылында мектеп турмушуна керектелүүчү каражаттардын сметасы толугу менен аткарылып, мектепктин материалдык-техникалык базасын чыңдоого чоң салым кошо алды. Мисалы; №10 окуу кибенитинин терезелери рол терезе жапкычтары менен корголуп, №23 жана №6 окуу кабинеттери заманбап интерактивдүү доскалар  менен жабдылды. Майрамдык кечелерди уюштурууга керектелүүчү мультимедиялык  үн күчөтүүчү аппараттары  жана  санитардык -гигиеналык норманы сактоого -карата жуучу тазалоочу каражаттар алынып, мектеп жылы бою күнү-түзү  күзөт кызматткерлеринин  кызматына алынды. Демек,  «Алгыр-куш» коомдук бирикмесини чогултулган акча каражаттары максаттуу пайдаланылганын көрүүгө болот.

Мектеп администрациясы 2019- 2020-окуу жылына карата да мектептин күнүмдүк турмуша керектелүүчү каражаттардын сметасын түзүп,   анда бир нече  пайдаланууга муктаж болгон каражаттардын тизмеси көрсөтүлгөн.  Бул смета «Алгыр-Куш» коомдук бирикмесинде талкууланып, бекитилген.  Сметадан  заманбап техникалык жабдыктардан тартып, майда барат керектелүүчү каражаттарга чейин так, далилдүү көрсөтүлүп,  бүгүнкү баа менен эсеби чыгарылган. Андыктан 2019-2020-окуу жылына карата түзүлгөн смета канаатандыраарлык деп эсептейм.

Чечим:

 1. Камкордук көрүү кеңешинин төрагасы болуп Адыранов Т калтырылсын.
 2. 2019-2020-окуу жылына карата түзүлгөн смета канаатандырарлык деп таблысын жана Көзөмөл кеңеши тарабынан бекитилип берилсин.

Отчеты

                                          2018-2019-окуу жылында  Көзөмөлдөө кеңешинин аткарган жылдык отчету

2018-2019-окуу жылында көзөмөлдөө кеңешин де 11 киши эмгектенди. Көзөмөлдөө кеңешинин төрагасы Адыранов Талант  Токтомушович, мүчүлөрү:   Мурзалиева Нургүл, Низалиева З.С, Киркирекова Р.М,  Алмейизова А,  Мусаев Т. Т,  Карасартов Т,  Аданов М, Турдалиева Айнура, Курманбаев У.Т, Нарботоева С.    Көзөмөлдөө кеңешинин түзгөн планын негизинде  сентябрь айында уюштуруу, толуктоо жана өзүк курамын шайлоо иштери аткарылды.  Октябрь айында демөөрчүлүк кылган ата-энелер же коомдук уюмдардан  жардам тартуу иши каралып. Социалдык жардам иретинде  турмуш шарты оор окуучуларга  кышкы мезгилдерде жылуу кийимдер менен камсыздоо максатында жергиликтүү мечиттерден жардамдар суралып, окуучуларга таркатылды.  Агахан  фонду менен кызматташып ата-энелерден, мугалимдерден жана окуучулардан куралган топ жылы бою иш алып барышты. Агахан фонду уюштурган  тренингедерге катышып, ата-энелерге  мектеп менен ата-эненени ортосундагы алака туурасында талкуулашты.    Январь-февраль айларында окучулардын коопсуздугун коргоо максатында тайгакта окуучуларды жолдун жээктерине узатуу   иштери уюштурулду. Анда өз ыктыяры менен топтолгон ата-энелер  сабактар аяктагандан кийин окуучуларды жолдун жээктерине чыгарып, узатып турушту.  Кээ бир ата-энелер өз унуулары менен катуу сууктарда  аз камсыз болгон үй-бүлөнүн балдарын үйлөрүнө жеткирип турушту.

Апрель айында ата-энелрден турган топ мектептин айланасына ишембилик өткөрүшүп, бак- дарактардын жээктерин тазалашты. Ошондой эле Келечек жаңы конушунун көчөлөрүн тазалоого жардам көрсөтүштү.

Метептин айланасын  жарыктандыруу максатында өз ыктыярлары менен 1-класстын жана  5-класстын саналуу ата-энелери  заманбап үгүдөгү прожектор орнотушту.   Мектептин ичиндеги санитардык норманы сактоого карата  коңшу мечиттен жууп тазалоочу каражаттар келип түштү.

Жылы бою өз ыктыяры менен  финансылык демөөрчүлүк кылган ата-энелер  жок болгондуктан   июнь айында  көзөмөл кеңешинин  жыйынтыктоочу отуруму болуп өттү. Анда  өз ыктыяры менен кышкы жазгы убактарда  коомдук иштерге катышкан ата-энелерге ыраазычылыктар билдирилди.